Бальмонт в переводах Гиры, Гира в переводах Бальмонта       Библиография


 

Константин БАЛЬМОНТ

 

Стихи в переводе Людаса ГИРЫ

L. Giros išversti K. D. Balmonto eilėraščiai

 

Условные обозначения

 

LLTI RS Отдел рукописей Института литовской литературы и фольклора.

LNB RS = РО ЛНБ Отдел редких книг и рукописей Литовской национальной библиотеки им. М. Мажвидаса.

MAB RS Отдел рукописей Библиотеки Академии наук.

 

1. Balmontas K. "Agni" ("Žirgai raudoni, žirgai raudoni…") [Išvertė L. Gira] // Gaisai. 1930. Nr. 1. P. 33.

Оригинал перевода / Vertimo originalas: LLTI RS, F 13 - 3908; F 13 - 370.

Русский текст / Rusiškas tekstas: Бальмонт К. Д. "Агни" ("Красные кони, красные кони...") // Зарево зорь. Москва, 1912.

 

2. Balmontas K. "Apsapniai" ("Nė nekuštels tarp pusnių gilių…") [Išvertė L. Gira] // Meno kultūra. 1930. Nr. 1(9). P. 16.

Balmontas K. "Apsapniai" [Išvertė L. Gira] // Gira L. Raštai. T. 3. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961. P. 91.

Оригинал перевода / Vertimo originalas: LLTI RS, F 13 - 367; F 13 - 371; F 13 - 372; F 13 - 375.

Русский текст / Rusiškas tekstas: Бальмонт К. Д. "Дремота" ("Задремал мой единственный сад...") // В раздвинутой дали. Белград, 1929.

 

3. Balmontas K. "Aš atėjau šion žemėn" [Išvertė L. Gira] // Naujas Žodis. 1928. Nr. 5 / 6. P. 8.

Balmontas K. "Aš atėjau šion žemėn" [Išvertė L. Gira] // Gira L. Amžių žingsniai. Klaipėda: "Tulpės" b - vės leidinys, 1929. P. 20.

Balmontas K. "Aš atėjau šion žemėn" [Išvertė L. Gira] // Jaunoji karta. 1930. Nr. 12. P. 178.

Balmontas K. "Aš atėjau šion žemėn" [Išvertė L. Gira] // Gira L. Raštai. T. 3. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961. P. 85.

Ср. / Plg.:

Petrulis J. "Aš užgimiau trokštąs aukštybių saulės..." // MAB RS, F 96 - 178, p. 5.

Petrulis J. "Aš nuveikiau beširdį užmiršimą..." // Jaunimas. 1928. Nr. 4. P. 63.

Meva. Pasaulin atėjau // Naujienos. 1923. Nr. 43.

Русский текст / Rusiškas tekstas: Бальмонт К. Д. "Я в этот мир пришел..." // Будем как солнце. Москва, 1903.

 

4. Balmontas K. "Auksinė žuvytė" ("Linksmas pokylis pily…") [Išvertė L. Gira] // 7 meno dienos. 1929. Nr. 46. P. 5.

Balmontas K. "Auksinė žuvytė" [Išvertė L. Gira] // Naujas Žodis. 1930. Nr. 12. P. 253.

Balmontas K. "Auksinė žuvytė" [Išvertė L. Gira] // Gira L. Raštai. T. 3. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961. P. 92 - 93.

Оригинал перевода / Vertimo originalas: LLTI RS, F 13 - 3909.

Русский текст / Rusiškas tekstas: Бальмонт К. Д. "Золотая рыбка" ("В замке был веселый бал...") // Только любовь. Москва, 1903.

 

5. Balmontas K. "Burtas" ("Tu man išskaičiuok, ligikol švies da saulė…") [Išvertė L. Gira] // Lietuvos aidas. 1928. Nr. 50 (264), kovo 30. P. 2.

Balmontas K. "Burtas" [Išvertė L. Gira] // Gira L. Amžių žingsniai. Klaipėda: "Tulpės" b - vės leidinys, 1929. P. 19.

 

6. Balmontas K. "Dėl ko" ("Ko man širdį gela nū…") [Išvertė L. Gira] // Židinys. 1929. T. IX. Nr. 2 (50). P. 115.

Balmontas K. "Dėl ko" [Išvertė L. Gira] // Gira L. Šilko gijos. Marijampolė: "Dirvos" b - vės leidinys, 1929. P. 56.

Balmontas K. "Dėl ko" [Išvertė L. Gira] // Gira L. Raštai. T. 3. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961. P. 89.

Оригинал перевода / Vertimo originalas: LLTI RS, F 13 - 4093; F 13 - 3808, p. 76.

Русский текст / Rusiškas tekstas: Бальмонт К. Д. "Отчего?" ("Отчего душа болит, а уму не говорит...") // Зеленый ветроград. С. - Петербург, 1909.

 

7. Balmontas K. "Yrėjas" ("Aš mačiau vaiduoklį laivą su yrėju vienu nū…") [Išvertė L. Gira] // Židinys. 1930. T. XI. Nr. 1 (61). P. 6 - 7.

Balmontas K. "Yrėjas" [Išvertė L. Gira] // Gira L. Raštai. T. 3. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961. P. 90.

Оригинал перевода / Vertimo originalas: LLTI RS, F 13 - 3908.

Русский текст / Rusiškas tekstas: Бальмонт К. Д. "Гребец" ("Мне привиделся корабль...") // Птицы в воздухе. С. - Петербург, 1908.

 

8. Balmontas K. "Keturlaiškis žiedas" ("Brangieji akmens keturi...") [Išvertė L. Gira. Išspausdinta be pavadinimo; šalia rusiškas tekstas / опубликовано без названия, параллельно русский текст "Четырецвет"] // Lietuvos aidas. 1928. Nr. 204 (418), spalio 9. P. 2.

Balmontas K. "Keturlaiškis žiedas" [Išvertė L. Gira. Išspausdinta pavadinimu / опубликовано с названием "Vilnius – Lietuvai!"] // Rytas. 1928. Nr. 228, spalio 9. P. 1.

Balmontas K. "Keturlaiškis žiedas" [Išvertė L. Gira. Išspausdinta be pavadinimo / опубликовано без названия] // Rygos balsas. 1928. Nr. 38, spalio 13. P. 2.

Balmontas K. "Keturlaiškis žiedas" [Išvertė L. Gira] // Gira L. Amžių žingsniai. Klaipėda: "Tulpės" b - vės leidinys, 1929. P. 50 - 51.

Balmontas K. "Keturlaiškis žiedas" [Išvertė L. Gira] // Jaunoji karta. 1930. Nr. 12. P. 178.

Ср. / Plg.:

Balmontas K. "Keturlaiškis žiedas" [Išvertė A. Dulskis] // Nemarioji žemė: Lietuva pasaulinės poezijos posmuose. Kaunas: Varpas, 1992. P. 121.

Оригинал перевода / Vertimo originalas: LNB RS, F 7 - 1076. P. 22.

Русский текст / Rusiškas tekstas: "День траура в Литве" // Сегодня. 1928. № 275, 10 октября.

Бальмонт К. Д. "Четырецвет" // Эхо. 1928. № 231, 11 октября.

Бальмонт К. Д. "Четырецвет" ("Четыре добрых самоцвета...") // Балтийский альманах. 1928. № 6. 15 октября. С. 78.

 

9. Balmontas K. "Lenkijai" ("Šalie grakščiųjų genijų – Šopėno") [Išvertė L. Gira] // Lietuvos aidas. 1930. Nr. 218 (999), rugsėjo 25. P. 2.

Русский текст / Rusiškas tekstas: Бальмонт К. Д. "Польше" ("Страна красивых гениев: Шопена...") // Северное сияние. Париж, 1931. С. 51 - 52.

 

10. Balmontas K. "Lenkų poetui Jonui Lechon'iui" ("Poetas tujen geras, Jonai Lechon'…") [Išvertė L. Gira; опубликовано с параллельным русским текстом] // Lietuvos aidas. 1928. Nr. 237 (451), lapkričio 17. P. 3.

Balmontas K. "Lenkų poetui Jonui Lechon‘iui" [Išvertė L. Gira; išspausdinta pavadinimu "Vilnius – Lietuvai!"] // L. Gira. Amžių žingsniai. Klaipėda: "Tulpės" b - vės leidinys, 1929. P. 54 - 57.

Ср. / Plg.:

Balmontas K. "Lenkų poetui Jonui Lechoniui" [Išvertė J. Dainauskas] // Lietuvių godos. 1994. Nr. 8 (9). P. 12.

Оригинал перевода / Vertimo originalas: LLTI RS, F 13 - 3808, p. 90 - 92.

Русский текст / Rusiškas tekstas: Бальмонт К. Д. "Польскому поэту Яну Лехоню" ("Ян Лехонь, ты прекраснейший поэт...") [опубликовано с параллельным переводом Л. Гиры "Lenkų poetui Jonui Lechon'iui"русским текстом] // Lietuvos aidas. 1928. Nr. 237 (451), lapkričio 17. P. 3.

Idem: Северное сияние. Париж, 1931. С. 46 - 50.

 

11. Balmontas K. "Meilės žodžiai" ("Kas meilės žodžiuos prasmę rado…") [Išvertė L. Gira] // Židinys. 1929. T. IX. Nr. 2 (50). P. 115.

Balmontas K. "Meilės žodžiai" [Išvertė L. Gira] // Gira L. Šilko gijos. Marijampolė: "Dirvos" b - vės leidinys, 1929. P. 55.

Balmontas K. "Meilės žodžiai" [Išvertė L. Gira] // Naujasis Žodis. 1930. Nr. 12. P. 253.

Balmontas K. "Meilės žodžiai" [Išvertė L. Gira] // Gira L. Raštai. T. 3. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961. P. 88.

Оригинал перевода / Vertimo originalas: LLTI RS, F 13 - 4094; F 13 - 3808, p. 79.

Русский текст / Rusiškas tekstas: Бальмонт К. Д. "Слова любви" ("Слова любви всегда бессвязны...") // В безбрежности. Москва, 1895.

 

12. Balmontas K. "Mirštančioji gulbė" ("Krištoliniai vandens tyli prūduose…") [Išvertė L. Gira] // Lietuva. 1927. Nr. 195 (2578), rugpjūčio 31.

Balmontas K. "Mirštančioji gulbė" [Išvertė L. Gira] // Gira L. Amžių žingsniai. Klaipėda: "Tulpės" b - vės leidinys, 1929. P. 22 - 23.

Balmontas K. "Mirštančioji gulbė" [Išvertė L. Gira] // Gira L. Raštai. T. 3. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961. P. 82 - 83.

Оригинал перевода / Vertimo originalas: LLTI RS, F 13 - 369.

Русский текст / Rusiškas tekstas: Бальмонт К. Д. "Лебедь" ("Заводь спит. Молчит вода зеркальная...") // В безбрежности. Москва, 1895.

 

13. Balmontas K. "Nežadas" ("Yra mūs gamtoj toks nuliegęs švelnumas…") [Išvertė L. Gira] // Meno kultūra. 1930. Nr. 1 (9). P. 16.

Ср. / Plg.:

Balmontas K. D. "Lietuvių gamtoj..." [Išvertė Kaunis (B. Sruoga)] // LLTI RS, F1 - 3918.

Оригинал перевода / Vertimo originalas: LLTI RS, F 13 - 370; F 13 - 375; F 13 - 3907.

Русский текст / Rusiškas tekstas: Бальмонт К. Д. "Безглагольность" ("Есть в русской природе усталая нежность...") // Только любовь. Москва, 1903.

 

14. Balmontas K. "Nykstantys šešėliai" ("Ašai gaudžiau svaja tuos šešėlius, kur nyko…") [Išvertė L. Gira] // Lietuvos aidas. 1928. Nr. 55 (269), balandžio 5. P. 2.

Balmontas K. "Nykstantys šešėliai" [Išvertė L. Gira] // Gira L. Amžių žingsniai. Klaipėda: "Tulpės" b - vės leidinys, 1929. P. 18.

Balmontas K. "Nykstantys šešėliai" [Išvertė L. Gira] // Jie – jums. Kaunas, 1929. P. 14.

Balmontas K. "Nykstantys šešėliai" [Išvertė L. Gira] // Gira L. Raštai. T. 3. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961. P. 84.

Ср. / Plg.:

Balmontas K. "Aš svajonėj bandžiau..." [Išvertė V. Gurnevičius-Ramaškonis] // Naujasis dienovidis. 1993. Nr. 46. P. 1.

Оригинал перевода / Vertimo originalas: LLTI RS, F 13 - 373; F 13 - 375.

Русский текст / Rusiškas tekstas: Бальмонт К. Д. "Я мечтою ловил уходящие тени..." // В безбрежности. Москва, 1895.

 

15. Balmontas K. "Ruduo" ("Aš šukterėjau...") [Išvertė L. Gira] // Naujas Žodis. 1929. Nr. 22. P. 5.

Оригинал перевода / Vertimo originalas: LLTI RS, F 13 - 372; F 13 - 2649.

Русский текст / Rusiškas tekstas: Бальмонт К. Д. "Осень" ("Я кликнул в поле...") // В раздвинутой дали. Белград, 1929.

 

16. Balmontas K. "Sapnuoju aš..." [Išvertė L. Gira] // Lietuvos aidas. 1928. Nr. 171 (385). P. 3.

Русский текст / Rusiškas tekstas: "Мне снится: будет день, - и как мне он желанен..." // LNB RS, F 7 - 1076, P. 12.

 

17. Balmontas K. "Šventasis Jurgis" [Išvertė L. Gira] // Naujas Žodis. 1928. Nr. 5 / 6. P. 8.

Balmontas K. "Šventasis Jurgis" [Išvertė L. Gira] // Gira L. Amžių žingsniai. Klaipėda: "Tulpės" b - vės leidinys, 1929. P. 21.

Оригинал перевода / Vertimo originalas: LLTI RS, F 13 - 372.

Русский текст / Rusiškas tekstas: Бальмонт К. Д. "Святой Георгий" ("Святой Георгий, убив Дракона...") // Злые чары. Москва, 1906.

 

18. Balmontas K. "Treji Rūmai" ("Tris rūmus turėjome bokštais paauksintais…") [Išvertė L. Gira] // Gaisai. 1930. Nr. 1. P. 32.

Оригинал перевода / Vertimo originalas: LLTI RS, F 13 - 371.

 

19. Balmontas K. "Vainikuotoji" ("Už tai, kad tu mane mylėjai nuolat…") [Išvertė L. Gira] // Židinys. 1928. Nr. 7. P. 4.

Balmontas K. "Vainikuotoji" [Išvertė L. Gira] // Gira L. Šilko gijos. Marijampolė: "Dirvos" b - vės leidinys, 1929. P. 53.

Balmontas K. "Vainikuotoji" [Išvertė L. Gira] // Gira L. Raštai. T. 3. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961. P. 86.

Оригинал перевода / Vertimo originalas: LLTI RS, F 13 - 4092.

Русский текст / Rusiškas tekstas: Бальмонт К. Д. "Катерина" ("За то, что ты всегда меня любила...") // Дар земле. Париж, 1921.

 

20. Balmontas K. "Varnas" ("Tarp dainių Lietuvos tu – pranašingas varnas…") [Išvertė L. Gira] // Vairas. 1930. Nr. 1. P. 5.

Оригинал перевода / Vertimo originalas: LLTI RS, F 13 - 3904.

Русский текст / Rusiškas tekstas: Бальмонт К. Д. "Ворон" ("Среди певцов Литвы ты вещий ворон...") // Сегодня. 1930. № 61, 2 марта.

Idem: Северное сияние. Париж, 1931. С. 38 - 39.

 

21. Balmontas K. "Vienai" ("Širdis mano mylėjo be krašto…") [Išvertė L. Gira] // Židinys. 1930. T. XI. Nr. 1 (61). P. 6.

Оригинал перевода / Vertimo originalas: LLTI RS, F 13 - 3902; F 13 - 374; F 13 - 368.

Русский текст / Rusiškas tekstas: Бальмонт К. Д. "Одной" ("Чую, сердце так много любило…") // В раздвинутой дали. Белград, 1929.

 

22. Balmontas K. "Visapavergiančioji" ("Nestuktels, netrinktels, kerčioj gi tamsiau…") [Išvertė L. Gira] // Naujas Žodis. 1929. Nr. 22 (109). P. 5.

Оригинал перевода / Vertimo originalas: LLTI RS, F 13 - 2649; F 13 - 3905.

Русский текст / Rusiškas tekstas: Бальмонт К. Д. "Всезавладавающая" ("Не стукнет, не брякнет, а угол темней...") // В раздвинутой дали. Белград, 1929.

 

23. Balmontas K. "Žvaigždžių raštas" ("Aš duosiu tau raštą žvaigždėtąjį…") [Išvertė L. Gira] // Židinys. 1929. T. IX. Nr. 2 (50). P. 114.

Balmontas K. "Žvaigždžių raštas" [Išvertė L. Gira] // Gira L. Šilko gijos. Marijampolė: "Dirvos" b - vės leidinys, 1929. P. 54.

Balmontas K. "Žvaigždžių raštas" [Išvertė L. Gira] // Gira L. Raštai. T. 3. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961. P. 87.

Оригинал перевода / Vertimo originalas: LLTI RS, F 13 - 3808, p. 76.

Русский текст / Rusiškas tekstas: Бальмонт К. Д. "Звездная грамата" ("Я дам тебе звездную грамату...") // Зарево зорь. Москва, 1912.

 

 

Людас ГИРА

 

Стихи в переводе Костантина БАЛЬМОНТА

K. D. Balmonto išversti L. Giros eilėraščiai

 

1. Гира Л. "Алые маки" ("Вы цветете во мне, вы сверкаете, страстные...") [Перевод К. Д. Бальмонта] // Сегодня. 1932. № 280, 9 октября. С. 2.

Гира Л. "Алые маки" [Перевод К. Д. Бальмонта] // Литва литературная. 1987. № 4. С. 154 - 155.

Оригинал / Originalas: Gira L. "Raudonosios aguonos" ("Žydi širdy man, žydi aguonos...") // Gira L. Šilko gijos. Marijampolė: "Dirvos" b - vės leidinys, 1929. P. 7 - 8.

Idem: Gira L. Raštai. T. 1. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. P. 280 - 281.

 

2. Гира Л. "Бальмонт" [Перевод Мстислава = К. Д. Бальмонта] // Балтийский альманах. 1929. № 2 (11), февраль. С. 35 - 37.

Гира Л. "Бальмонт" [Перевод К. Д. Бальмонта] // Бальмонт К. Д. Северное сияние. Париж: Родник, 1931. С. 6 - 15.

Оригинал / Originalas: Gira L. "Balmontas" // Židinys. 1928. Nr. 12. P. 355 - 359.

Idem: Gira L. Amžių žingsniai. Klaipėda: "Tulpės" b - vės leidinys, 1929. P. 84 - 93.

 

3. Гира Л. "В старом саду" ("Старый дом и старый сад...") [Перевод К. Д. Бальмонта] // РО ЛНБ, Ф7 - 1080. С. 16.

Гира Л. "В старом саду" [Перевод К. Д. Бальмонта] // Сегодня. 1929. № 319, 17 ноября. С. 4.

Оригинал / Originalas: Gira L. "Senam sode" ("Seno dvaro senas sodas...") // Gira L. Šilko gijos. Marijampolė: "Dirvos" b - vės leidinys, 1929. P. 76 - 77.

Idem: Gira L. Raštai. T. 1. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. P. 305.

 

4. Гира Л. "Где сон мой красивый" [Перевод К. Д. Бальмонта] // РО ЛНБ, Ф 7 - 1080. С. 19.

Оригинал / Originalas: Gira L. "Kur sapnų grožybė…" // Gira L. Žalioji pievelė. Antroji laida. Kaunas, 1923.

Idem: Gira L. Raštai. T. 1. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. P. 94.

 

5. Гира Л. "Годы за годами" ("Годы за годами – в страхах чудесней...") [Перевод К. Д. Бальмонта] // Бальмонт К. Соучастие душ. София: Дъержавна печатница, 1930. С. 71 - 72.

Оригинал / Originalas: Gira L. "Metai po metų skrieja ir mainos…" // Gira L. Žalioji pievelė. Antroji laida. Kaunas, 1923.

Idem: Gira L. Raštai. T. 1. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. P. 93.

 

6. Гира Л. "Кто?" ("Кто покажет нам прямую...") [Перевод К. Д. Бальмонта] // Бальмонт К. Д. Золотая россыпь: Избранные переводы. Москва: Советская Россия, 1990. С. 275.

Оригинал / Originalas: Gira L. "Kas parodys kelią mums..." (1913) // Liudas Gira. Žiežirbos. Kaunas – Vilnius, 1921.

Idem: Gira L. Raštai. T. 1. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. P. 172.

 

7. Гира Л. "Летним вечером" [Перевод К. Д. Бальмонта] // РО ЛНБ, Ф 7 - 1080. С. 13 - 14.

Гира Л. "Летним вечером" [Перевод К. Д. Бальмонта] // Сегодня. 1929. № 319, 17 ноября. С. 4.

Оригинал / Originalas: Gira L. "Vasaros vakarą" ("Po kaitriai saulėtos…") // Gira L. Šilko gijos. Marijampolė: "Dirvos" b - vės leidinys, 1929. P. 67 - 71.

 

8. Гира Л. "Литва и Море" ("Ты долго, долго, Балтика, ждала...") [Перевод К. Д. Бальмонта] // РО ЛНБ, Ф 7 - 1080. С. 18.

Оригинал / Originalas: Gira L. "Lietuva ir jūra ("Ilgai, ilgai tu laukei, Baltija...") // Gira L. Žygio godos. Klaipėda, 1928.

Idem: Gira L. Raštai. T. 1. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. P. 253 - 255.

Ср. / Plg.: "Литва и Море" / Перевод Евгения Шкляра.

 

9. Гира Л. "Любимая, вчера темнела вышина..." [Перевод К. Д. Бальмонта] // РО ЛНБ, Ф 7 - 1080. С. 19.

Гира Л. "Любимая, вчера темнела вышина..." [Перевод К. Д. Бальмонта] // Бальмонт К. Д. Золотая россыпь: Избранные переводы. Москва: Советская Россия, 1990. С. 275.

Оригинал / Originalas: Gira L. "Mieloji mano ("Mieloji, vakar dar taip buvo apsiniaukęs…") // Gira L. Raštai, I tomas: Lyrika. Kaunas, 1928.

Idem: Gira L. Raštai. T. 1. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. P. 67.

 

10. Гира Л. "Мои песни" ("Вы несветлы, невеселы, песни мои…") [Перевод К. Д. Бальмонта] // Сегодня. 1931. № 74, 15 марта. С. 5.

Оригинал / Originalas: Gira L. "Mano dainelės" ("Nelinksmos, nešviesios dainelės, vai, mano…") // Gira L. Raštai, I tomas: Lyrika. Kaunas, 1928.

Idem: Gira L. Raštai. T. 1. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. P. 157.

 

11. Гира Л. "Не знаю" [Перевод К. Д. Бальмонта] // РО ЛНБ, Ф 7 - 1080. С. 15.

Гира Л. Не знаю [Перевод К. Д. Бальмонта] // Сегодня. 1929. № 319, 17 ноября. С. 4.

Оригинал / Originalas: Gira L. "Nežinojau" ("Nežinojau nė pats…") // Gira L. Šilko gijos. Marijampolė: "Dirvos" b - vės leidinys, 1929. P. 31.

Idem: Gira L. Raštai. T. 1. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. P. 223.

 

12. Гира Л. "Песенка" ("Знал я песенку одну...") [Перевод К. Д. Бальмонта] // Сегодня. 1929. № 277, 6 октября. С. 4.

Оригинал / Originalas: Gira L. "Dul-dul dūdelė" ("Žinau aš dainą vieną...", 1908) // Gira L. Raštai, I tomas: Lyrika. Kaunas, 1928.

Idem: Gira L. Raštai. T. 1. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. P. 83.

 

13. Гира Л. "Проснись" ("Проснись, любовь! Бросает солнце светы...") // Сегодня. 1932. № 87, 27 марта. С. 4.

Оригинал / Originalas: Gira L. "Iš svetimų dainų. Kaip ir versta, kaip ir ne" ("Nubusk, brangi! Kadai saulutė kėlės…") // Gira L. Šilko gijos. Marijampolė: "Dirvos" b - vės leidinys, 1929. P. 60.

Idem: Aš deklamuoju! Deklamacijų knygos artistams ir vakarų rengėjams. Parinktieji lietuvių poetų eilėraščiai. Pirmoji knyga. Parinko Liudas Gira. Kaunas: Spaudos fondas, 1929. P. 18.

Gira L. Raštai. T. 1. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. P. 299 - 300.

 

14. Гира Л. "Ты помнишь ли" [Перевод К. Д. Бальмонта] // РО ЛНБ, Ф 7 - 1080. С. 17.

Гира Л. "Ты помнишь ли" [Перевод К. Д. Бальмонта] // Сегодня. 1929. № 319, 17 ноября. С. 4.

Оригинал / Originalas: "Ar prisimeni" (1929) // Gira L. Šilko gijos. Marijampolė: "Dirvos" b - vės leidinys, 1929. P. 78.

Idem: Gira L. Raštai. T. 1. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. P. 306.

 

15. Гира Л. "Ты слыхал ли..." [Перевод К. Д. Бальмонта] // Бальмонт К. Д. Золотая россыпь: Избранные переводы. Москва: Советская Россия, 1990. С. 276 - 277.

Оригинал / Originalas: Gira L. "Ar girdėjai?" (1910) // Liudas Gira. Raštai, I tomas. Lyrika. Kaunas, 1928.

Idem: Gira L. Raštai. T. 1. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. P. 114 - 116.

 

16. Гира Л. "Я не сказал..." [Перевод К. Д. Бальмонта] // РО ЛНБ, Ф 7 - 1080. С. 17.

Гира Л. "Я не сказал..." [Перевод К. Д. Бальмонта] // Сегодня. 1929. № 319, 17 ноября. С. 4.

Оригинал / Originalas: Gira L. "Nepasakiau aš tau..." ("Nepasakiau aš tau: "myliu"...")" // Gira L. Šilko gijos. Marijampolė: "Dirvos" b - vės leidinys, 1929. P. 20

 

Составление © Кристина Сакалавичюте, Университет Витаутаса Великого (Каунас), 2003.
Публикация © Русские творческие ресурсы Балтии, 2003.


 

Константин Бальмонт      Обсуждение      Переводы

Балтийский Архив


© Baltic Russian Creative Resources, 2003.

Литеросфера