Pokemonai. Todėl, kad jūs to verti.

cities:
vaizdai & tekstai

PogrindiZ  •  arCheoLogija  

VietoVės  •  aukštyn  "

Kliedinti Akis  • ten  "

Kliedinti Ausis  •  šen "

Garsų Fantomai  • šiapus  ''

Svajūnai • anapus

Haliucinacijos • radio-star  "

Delirium yra sveiko proto įsikūnijimas.
•
Palyginus su kolegomis
Absurd.org.
gyvenimaZ - juda

 

 
• kiti sumanymai: Laimikis.lt & Web_0
• pridėta žvėriška letena: filosofija.su.lt
[z]